ताजा सूचना
डेन्टल सर्जन र बायोमेडिकल टेक्निसियन पदको अन्तिम नतिजा प्रकासन
कार्यालय खुल्ने समय: बिहान ९:०० बजे देखि ५:०० बजे सम्म

डाउनलोड

  •  /
  • डाउनलोड
डाउनलोड
क्र.सं शीर्षक प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 जनस्वास्थ्य सेवा ऐन-२०७५ २०७९-१०-२८ जनस्वास्थ्य सेवा ऐन-२०७५
2 प्रदेश विपद् व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ २०७९-१०-२८ प्रदेश विपद् व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९
3 सार्वजनिक-खरिद-ऐन-२०६३ २०७९-१०-२८ सार्वजनिक-खरिद-ऐन-२०६३
4 स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन-२०६६ २०७९-१०-२८ स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन-२०६६
5 वातावरण संरक्षण ऐन- २०७७ २०७९-१०-२८ वातावरण संरक्षण ऐन- २०७७
6 प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ २०७९-१०-२८ प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५
7 नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ २०७९-१०-२८ नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३
8 नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन २०५३ २०७९-१०-२८ नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन २०५३
9 नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद ऐन-२०४७ २०७९-१०-२८ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद ऐन-२०४७
10 नेपाल-फार्मेसी-परिषद्-ऐन-२०५७ २०७९-१०-२८ नेपाल-फार्मेसी-परिषद्-ऐन-२०५७
11 नेपाल-नर्सिङ्ग-परिषद्-ऐन-२०५२ २०७९-१०-२८ नेपाल-नर्सिङ्ग-परिषद्-ऐन-२०५२
12 Nepal Medical Council Act 2020 २०७९-१०-२८ Nepal Medical Council Act 2020
13 मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ २०७९-१०-२८ मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
14 चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७९-१०-२८ चिकित्सा शिक्षा ऐन
15 कर्णाली-स्वास्थ्य-विज्ञान-प्रतिष्ठान-ऐन-२०६८ २०७९-१०-२८ कर्णाली-स्वास्थ्य-विज्ञान-प्रतिष्ठान-ऐन-२०६८
16 प्रदेश-स्तरका-केही-सार्वजनिक-लिखत-प्रमाणीकरण-ऐन-२०७४ २०७९-१०-२८ प्रदेश-स्तरका-केही-सार्वजनिक-लिखत-प्रमाणीकरण-ऐन-२०७४
17 प्रदेश-लोक-सेवा-आयोग-ऐन २०७९-१०-२८ प्रदेश-लोक-सेवा-आयोग-ऐन
18 प्रदेश-प्रशासकीय-कार्यविधि नियमति-गर्ने-ऐन २०७५ २०७९-१०-२८ प्रदेश-प्रशासकीय-कार्यविधि नियमति-गर्ने-ऐन २०७५
19 प्रदेश-आर्थिक-कार्यविधि-ऐन-२०७४ २०७९-१०-२८ प्रदेश-आर्थिक-कार्यविधि-ऐन-२०७४
20 पाटन-स्वास्थ्य-विज्ञान-प्रतिष्ठान-ऐन-२०६४ २०७९-१०-२८ पाटन-स्वास्थ्य-विज्ञान-प्रतिष्ठान-ऐन-२०६४
21 चिकित्सा-विज्ञान-राष्ट्रिय-प्रतिष्ठान-ऐन-२०६३ २०७९-१०-२८ चिकित्सा-विज्ञान-राष्ट्रिय-प्रतिष्ठान-ऐन-२०६३
22 प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ २०७९-१०-२८ प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५
23 प्रदेश-लोक-सेवा-आयोग-ऐन २०७९-१२-१२ प्रदेश-लोक-सेवा-आयोग-ऐन
24 प्रदेश-प्रशासकीय-कार्यविधि नियमति-गर्ने-ऐन २०७९-१२-१२ प्रदेश-प्रशासकीय-कार्यविधि नियमति-गर्ने-ऐन २०७५_
25 प्रदेश-आर्थिक-कार्यविधि-ऐन-२०७४ २०७९-१२-१२ प्रदेश-आर्थिक-कार्यविधि-ऐन-२०७४
26 पाटन-स्वास्थ्य-विज्ञान-प्रतिष्ठान-ऐन-२०६४ २०७९-१२-१२ पाटन-स्वास्थ्य-विज्ञान-प्रतिष्ठान-ऐन-२०६४
27 चिकित्सा-विज्ञान-राष्ट्रिय-प्रतिष्ठान-ऐन-२०६३ २०७९-१२-१२ चिकित्सा-विज्ञान-राष्ट्रिय-प्रतिष्ठान
28 विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धी ऐन, २०७६ २०७९-१२-१२ विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धी ऐन, २०७६
29 प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ २०७९-१२-१२ प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५
Back to Top